Bailarinas Sonia Gómez – Marc Béland

Dancers-S.Gomez-M.Béland_0077_Par_Stephane-Najman 09.17.10

DANCERS BY SONIA GÓMEZ AND MARC BÉLAND
THE SHOW ON VIMEO

¿Cómo es posible crear un solo de danza hoy en día sin iluminación, sonido, ni escenografía? Para dar respuesta a esta pregunta, Sonia Gómez crea Bailarina en el año 2014. La pieza parte de ocho consignas de movimiento, tan sencillas que a veces pueden parecer irónicas. 

Así, ella expone la danza propiamente dicha,  minimalista y sin filtros, despojada de los artificios habituales de la escena.
Ahondando en el ejercicio, decide transmitir su solo a otros artistas con el fin de que ellos lo reinterpreten, haciendo así un guiño irónico a diferentes versiones de los grandes ballets de la historia.
El actor y bailarín quebequés Marc Béland se apropia del solo, con la dramaturgia de Alix Dufresne, y da respuesta a una sola consigna: “You move in an interesting way” (“Te mueves de manera interesante”). Dancers se presenta en escena con el solo original de Sonia Gómez y la relectura del mismo de Marc Béland dando paso a un delicado dúo cómplice, que hace que surja una 9ª consigna: “How to have fun with your body?”, es decir, “¿cómo puedes divertirte con tu cuerpo?”

CAT

Com és possible crear un solo de dansa avui dia sense il·luminació, so ni escenografia? Per donar resposta a aquesta pregunta, Sònia Gómez crea Ballarina l’any 2014. La peça parteix de vuit consignes de moviment, tan senzilles que a vegades poden semblar iròniques. Així, ella exposa la dansa pròpiament dita, minimalista i sense filtres, despullada dels artificis habituals de l’escena.

Aprofundint en l’exercici, decideix transmetre el seu solo a altres artistes amb la finalitat que ells el reinterpretin, fent així un gest de complicitat irònic a diferents versions dels grans ballets de la història.

L’actor i ballarí del Quebec Marc Béland s’apropia del solo, amb la dramatúrgia d’Alix Dufresne, i dóna resposta a una única consigna: “You move in an interesting way” (“Et mous de manera interessant”). Dancers es presenta en escena amb el solo original de Sònia Gómez i la relectura del mateix de Marc Béland donant pas a un delicat duet còmplice, que fa que sorgeixi una novena consigna: “How to have fun with your body?”, és a dir, “com pots divertir-te amb el teu cos?”

Sònia Gómez és, des de fa alguns anys, una performer referent del nostre panorama actual. Ha treballat amb companyies com General Elèctrica o La Carnicería Teatro i presenta els seus propis espectacles, com Mi madre y yoExperiencias con un desconocido, etc, muntatges multidisciplinaris que recorren un ampli ventall de llenguatges, estètiques i referències.

FRA

Comment créer une danse solo aujourd’hui sans éclairages, ni son ni décor ? Pour y répondre, Sonia Gomez crée Ballerina en 2014 autour de huit consignes si simples qu’elles en deviennent parfois cocasses. Elle expose ainsi la danse pour ce qu’elle est, sans les artifices habituels de la scène, à sa manière minimaliste et sans filtre. 
Poussant l’exercice plus loin, elle décide de transmettre son solo à d’autres artistes afin qu’ils le réinterprètent, clin d’œil ironique aux différentes versions des grands ballets de l’histoire. 
Après la danseuse Idurre Azkue, le musicien Javier Cuevas et le performeur Amalia Fernandez, c’est au tour du comédien et danseur québécois Marc Béland de s’approprier le solo, avec la metteure en scène Alix Dufresne, en répondant à une seule consigne : You move in an interesting way (Tu bouges d’une manière intéressante). Dans Ballerinas, le solo original de Sonia Gomez et sa relecture par Marc Béland ouvrent la voie à un délicat duo des deux complices, qui fait émerger une 9e consigne : How to have fun with your body ? Comment s’amuser avec son corps ?

 

PREMIERE SPAIN
CICLE TRANSACCIONS

25 – 26 de març 2017
19H i 18H

SALA HIROSHIMA
Carrer de Vila i Vilà, 67, 08004 Barcelona

+INFO

PREMIERE CANADA
AGORA DE LA DANSE, MOTRÉAL
MAY 3 ­>5 – 2017 – 7 P.M.
MAY 6 2017 – 4 P.M.

+INFO


Dancers, un proyecto de transmisión.
performers Marc Béland y Sonia Gómez
dramatúrgia Alix Drufresne
productora Stéphanie Hinton
Coproductores Mercat de les Flors, Ciclo Transaccions, Barcelona.
Agora de la Danse, Montréal, Canadá.
Agradecimientos Marta Oliveres
duración 70min aprox